Alapítvány
Schmidt Mária

Foglalkozás 
 
Szellemi szabadfoglalkozású: 1978-1996
 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Intézet
Egyetemi adjunktus: 1996-2000
Egyetemi docens: 2000-
 
Kutatási terület: A magyar zsidóság története 1918-tól
Magyarország története a diktatúrák alatt
Diktatúrák a XX. században
 
A miniszterelnök főtanácsadója: 1998-2002
XX. Század Intézet, főigazgató: 1999-
XXI. Század Intézet, főigazgató: 2000-
Terror Háza Múzeum, főigazgató: 2002-
 
 
Képzettség
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Történelem-német szakos tanári diploma (1978)
 
Bölcsészdoktori disszertáció az Osztrák-Magyar Monarchia történetéből (1985)
 
PhD fokozat történelemből (1999)
 
 
Nyelvismeret
 
Német - felsőfok
Angol - felsőfok
 
 
Ösztöndíjak
 
Osztrák állami ösztöndíj a bécsi egyetem Kelet-Európai Intézetében (1980, 4 hónap)
 
Három éves kutatási ösztöndíj a magyar zsidóság 20. századi történelmének tanulmányozására az MTA-Soros Alapítványtól
Témavezető: Dr. Ránki György (1985-1988)
 
Kutatási ösztöndíj az Oxfordi Egyetem St. Anne és St. Anthony Kollégiumok közép-kelet-európai modern zsidó történelemmel foglalkozó intézetében (1986 május)
 
Kutatási ösztöndíj a Jeruzsálemi Yad Vashem magyar holokauszttal kapcsolatos anyagának tanulmányozására (1987 október-november)
 
Egy éves kutatási ösztöndíj az MTA-Soros Alapítványtól az Indiana University Jewish Studies programjához, Bloomingon, Indiana, USA (1988-1989)
 
Fél éves kutatási ösztöndíj a Tel-Avivi Egyetem 1945 utáni összehasonlító történelemmel foglalkozó munkacsoportjánál (1989-1990)
 
Egy éves kutatási ösztöndíj a Humboldt Alapítványtól a berlini Technische Universität Zentrum für Antisemitismusforschung intézetéhez (1990-1991)
 
Három hónapos kutatási ösztöndíj a Hoover Intézetben, Stanford University, California (1994)
 
Vendégtanári állás az innsbrucki egyetemen "Magyarország a 20. században" címmel (1995)
 
 
Előadások
 
Előadássorozat a magyar zsidóság történetéről az Európai Zsidó Diákok Wengeni Nyári Egyetemén (Svájc, 1986)
 
Előadás a 19. és 20. század német történelmének bemutatásáról a magyar tankönyvekben
(Braunschweig, 1986)
 
Előadások a Jeruzsálemi Héber Egyetemen és Tel-Avivi Bar Ilan Egyetemen a magyar zsidóság modernkori történetéről (1987)
 
Előadás a magyar zsidóságról a Bécsi Kissebségi Konferencián (1987)
 
Előadás a magyar holokausztról az oxfordi "Remembering for the future" konferencián
(Oxford, 1988)
 
A magyar zsidóság a második világháború idején címmel előadás Nyugat-Berlinben (1988 április)
 
Előadás a magyar zsidóság 1945 utáni történetének néhány problémájáról a MacMaster Egyetemen (Hamilton, Canada 1989)
 
Előadás a magyar zsidóság különutas fejlődéséről a New York Egyetemen és a Cincinatti Egyetemen (New York, Cincinatti, USA 1989)
 
Előadás Magyarország második világháborús szerepéről a II. világháború kitörése alkalmából rendezett nemzetközi történészkonferencián (Berlin, 1989 augusztus)
 
Előadássorozat a Budapesti Műszaki Egyetemen megrendezett nemzetközi posztdoktorális szemináriumon (1990)
 
Előadás a nemzetállamok és az európai integráció kérdéséről (Berlin, 1993 január)
 
Előadás a New York Egyetemen a XX. századi magyar történelem egyes kérdéseiről Behind the Scenes of the Show Trials of Central-Eastern Europe címmel (New York, 1993 október)
 
Előadás A Magyar Államvédelmi Hatóság és a titkosszolgálatok szerepéről az elmúlt negyven évben címmel a Demokrácia a kommunizmus után című konferencián (Szófia, 1993 november)
 
Előadás a Stanfordi Egyetem Hoover Intézetében a Rajk per amerikai vonatkozásairól (Stanford, 1994 július)
 
A civilkurázsi elsorvasztása címmel előadás a Holocaust 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos tanácskozáson (Budapest, 1994)
 
Előadás az osztrák történésznapokon a magyarországi népbíráskodás történetéből (Linz, 1995 május)
 
Előadás a Bárdossy perről Az első kirakatper címmel az Institut für die Wissenschaften vom Menschen által rendezett Politikai igazságszolgáltatás a háború utáni Európában című nemzetközi történészkonferencián (Bécs, 1995. november 2-5.)
 
Előadás az osztrák történésznapokon Mi marad a szocialista történetírásból? címmel
(Bécs, 1997 május)
 
A Fesztivál a Határon rendezvény keretében előadás A puha diktatúra kiépülése címmel (Kőszeg, 1999. szeptember 3.)
 
Előadás az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián Holokausztok a XX. században címmel (1999. november 11.)
 
Megnyitó beszéd a Magyar kényszermunkások és politikai foglyok a Szovjetunióban a II. világháború után című tudományos ülésen (2000. január 27.)
 
Ellopott történelem címmel előadás az Utak és tévutak című konferencián (2000. február 16-19.)
 
Tőkéczki László: Tisza István című könyvének bemutatóján a XX. Század Intézetben Schmidt Mária, Závodszky Géza és Bogárdi-Szabó István beszélgetett a szerzővel Tisza István személyiségéről, pályafutásáról, politikai jelentőségéről (2000. június 8.)
 
Bevezető előadás az ENSZ 1956-os magyar vonatkozású iratanyagainak bemutatására összehívott konferencián (2000. szeptember 28.)
 
The Progress of Hungarian Society in the Revolution and Freedom Fight of 1956 címmel előadás a londoni Hungarian Cultural Centre-ben (2000. október 23-24.)
 
Ellopott történelem címmel előadás a Tíz éve szabadon - Átmenet és konszolidáció (1990-2000) című konferencián (2000. október 30 - november 1.)
 
Kovács Imre halálának 20. és a Kovács Imre Társaság megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencia megnyitó előadása (2000. november 18.)
 
Ten Years Freedom - Continuity and Discontinuity in our History címmel előadás Stockholmban, a magyar nagykövet rezidenciáján (2000. december 7-9.)
 
A XX. századi magyar történelem főbb kérdései címmel előadás a szófiai Magyar Kulturális Központban a Janus-arcú rendszerváltás című könyv bolgár nyelvű változatának megjelenése alkalmából (2000. december 12-13.)
 
Tíz éve szabadon címmel előadás a mosonmagyaróvári Városi Könyvtárban a helyi ´56-os szervezet meghívására (2001. április 5.)
 
Előadás a Szent Margit Gimnáziumban A holokauszt és a keresztény szervezetek mentési akciói címmel (2001. április 10.)
 
Ten Years Freedom - Continuity and Discontinuity in our History címmel előadás Prágában (2001. április 26-28.)
 
Előadás a Frankfurti Országos Egyházi Napok keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen Marianne Birthel-lel, az Átvilágítási Hivatal elnöknőjével A rendszerváltozás utáni politikai elit címmel (Frankfurt, 2001. június 13-15.)
 
Előadás a Deutscher Wirtschaftsklub győri szekciójának meghívására Tíz éve szabadon címmel (Győr, 2001. június 20.)
 
A Janus-arcú rendszerváltás című könyv lengyel nyelvű változatának megjelenése alkalmából beszélgetés a magyar nagykövetségen a XX. századi magyar történelem főbb kérdéseiről (Varsó, 2001. július 19-20.)
 
Ellopott történelem - Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar történelemben címmel előadás a XX. Század Intézetben az intézetek hallgatói számára (2001. október 19.)
 
Tíz éve szabadon címmel előadás az MDF helyi szervezetének meghívására (Veszprém, 2001. november 15.)
 
A politikai jobb- és baloldal az ezredfordulón című konferencia záróbeszéde (2001. november 17.)
 
Nyitóbeszéd a Kerekasztal ´56 című konferencián (2001. november 23.)
 
Előadás a "Zum Stand der historischen Aufarbeitung kommunistischer Diktaturen" című konferencián (Berlin, 2001. november 29 - december 1.)
 
Elnöklés és záróbeszéd a Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon című konferencián (2001. december 13-14.)
 
"Nézz vissza, hogy előre láss" - Megemlékezések a temesvári felkelés 12. évfordulóján. Előadás a Kommunizmus fekete könyvéről (Temesvár, 2001. december 14-15.)
 
Rendszerváltás Közép-Európában tegnap és ma címmel előadás a Tolcsvay Klubban (2002. január 23). A vitaest anyaga elhangzott a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában (2002. január 24, 29.), és megjelent a Gecse Géza szerkesztette Állam és nemzet a rendszerváltás után című kötetben (Kairosz, 2002)
 
A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel koszorúzással egybekötött előadás (Budapest, XXII. kerület, 2002. február 25.)
 
A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel előadás (Százhalombatta, 2002. március 25.)
 
A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel előadás (Szeged, 2002. április 9.)
 
Szidiropulosz Archimédesz: Trianon utóélete című bibliográfiájának bemutatása (2002. június 4.)
 
Előadás Tallinban, a From resistance to responsibility című konferencián (2002. augusztus 23.)
 
Előadás Zum Wertewandel nach dem Ende des real existierenden Sozialismus címmel a lipcsei Nemzetközi Tudományos Szimpózium keretében (Lipcse, 2002. október 9.)
 
Szembenézés a múlttal: határozatlan időre elnapolva címmel előadás a Kísértő múlt című konferencián (Budapest, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2002. október 17.)
 
"Ungarn 12 Jahre nach 1918, nach 1945 und nach 1989" címmel előadás Weimarban, az Ettersberg Alapítvány által szervezett I. Nemzetközi Szimpózium keretében. (2002. november 8-9.)
 
Nathaniel Katzburg Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 című könyvének bemutatása (Budapest, 2002. december 11.)
 
Előadás a potsdami Zentrum für Zeithistorische Forschung és a berlini Institut für Zeitgeschichte által az 1953. június 17-i berlini forradalom 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen (Berlin, 2003. április 3-4.)
 
A Polgári Casinoban előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. április 8.)
 
Előadás a XXI. Század Intézet által szervezett "Igazságos" háború című kerekasztal-beszélgetésen (2003. április 10.)
 
A Harkányi Polgári Kör rendezvényén előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. április 17.)
 
A Szigetszentmiklósi Olvasókör rendezvényén előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. május 12.)
 
Megnyitó előadás A kormány első éve című konferencián (2003. május 30.)
 
"Ungarns Gesellschaft in der Revolution und im Freiheitskampf von 1956" címmel előadás Prágában (2003. augusztus 22.)
 
A Magyar Új Atlanti Kezdeményezés szervezésében megrendezésre kerülő Az arab világ és Magyarország: Tegnap, ma, holnap című konferencia levezető elnöklése. (2003. szeptember 11.)
 
Előadás a XXI. Század Intézet által szervezett Szeptember 11 - Veszélyes évforduló - két évvel a terrortámadás után című kerekasztal-beszélgetésen (2003. szeptember 12.)
 
A Belvárosi Klubban előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. szeptember 25.)
 
Megnyitó előadás a XX. Század Intézet által szervezett 1984 című nemzetközi konferencián (2003. október 13-14.)
 
A média politikai és gazdasági függősége Magyarországon és Európában címmel előadás a Konrad Adenauer Stiftung és a Protestáns Fórum 2. médiakonferenciáján. (2003. október 31.)
 
Perek és ellenperek, 1948-1949 címmel előadás a XX. Század Intézet által szervezett Perek és összeesküvések című konferencián (2003. november 7.)
 
Noel Field – The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives
In: American Communist History 2004/2
 
Történeti kiállítás és élő emlékhely
In: Korrajz 2003. A XX. Század Intézet évkönyve; XX. Század Intézet, 2004. 279-285.
 
Megnyitó előadás a XX. Század Intézet által szervezett Joszif Sztálin - ötven év távlatából című nemzetközi konferencián (2003. november 13.)
 
A Rotari Clubban előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. november 30.)
 
Megnyitó előadás Az 1932-33. évi Ukrajnai éhínség című konferencián (2003. december 9.)
 
Előadás a XXI. Század Intézet szervezésében megrendezésre került Hideg polgárháború?! című kerekasztal-beszélgetésen (2004. január 23.)
 
The House of Terror - Historical Museum and Living Monument címmel előadás Brazíliában a 7th Colloquium of the International Association of History Museums című rendezvényen (Sao Paolo, 2004. március 23.)
 
Das Budapester Terrorhaus Museum - Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstätte címmel előadás az Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut szervezte konferencián (St. Pölten, 2004. május 14.)
 
Előadás a Das Zusammenwaschen Europas: "Sicherheit durch grenzüberschreitendes Lernen" című konferencia Die Entwicklung durch Sicherheitspartnerschaften in Lernenden Regionen szekciójában (Graz, 2004. szeptember 15.)
 
Magyarország tegnap és ma címmel előadás a Kaposvári Polgári Kör rendezvényén (Kaposvár, 2004. szeptember 24.)
 
Előadás a jobboldali és baloldali szellemi hátország jelenlegi helyzetéről, a politikára gyakorolt hatásáról, valamint Kiss János felelősségéről a Thurzó János Klub rendezvényén (2004. október 14.)
 
Das Budapester Terrorhaus Museum - Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstätte címmel előadás a németországi Stiftung Ettersberg Der Kommunizmus im Museum című, 2. nemzetközi szimpóziumán (Weimar, 2004. október 22.)
 
Előadás a Csornai Polgári Kör szervezte Beszédes esték című pódiumbeszélgetésen (Csorna, 2004. október 28.)
 
Mikor lehet lezárni a II. világháborút Magyarországon? címmel előadás a Fidesz-MPSZ II. kerületi szervezete által rendezett Szabad Európa Esték rendezvényen (2004. november 9.)
 
Előadás az ’50-es évekről, az ’56-os eseményekről és következményeiről valamint a Terror Háza Múzeumról a Pápai Polgári Kör rendezvényén (Pápa, 2004. november 11.)
 
Előadóként részvétel a XX. Század Intézet szervezte Németek a németekről – 60 évvel Hitler halála után című kerekasztal-beszélgetésen (2005. február 4.)
 
Előadás a Terror Háza Múzeumról és az ügynöktörvényről a Belvárosi Polgári Szalon rendezvényén (2005. február 8.)
 
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából előadás a XVII. kerületi Fidesz rendezvényén (2005. február 22.)
 
Gedächtnisorte von Holocaust und Kommunismus. Ein Rückblick aus dem 21. Jahrhundert címmel előadás a Konrad Adenauer Stiftung Europa im Wandel című konferenciáján (Budapest, 2005. március 4.)
 
Két diktatúra határán 60 év távlatából címmel előadás a győri Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezvényén a második világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából. (Győr, 2005. március 23.)
 
Mindannyiunk forradalma címmel előadás a Fekete március megemlékezésen (Marosvásárhely, 2005. március 19.)
 
A megtorlás gépezete
Brusznyai Árpád emlékülés
(Veszprém, 2005. november 4.)
 
Előadás "A holnap Budapestje: A lehetőségek városa" c. konferencián rendezett kerekasztal-beszélgetésen
(Budapest, 2006. február 19.)
 
"Európa ébredése" címmel előadás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett történelmi előadássorozaton
(Debrecen, 2006. április 5.)
 
Előadás a Terror Háza Múzeumról a Polish History Museum - Institute of Freedom c. nemzetközi konferencián, a "Történelmi múzeumok jelentősége a modern korban" panelben.
(Varsó, 2006. május 11.)
 
Köszöntő a "Magyar tragédia, 1946 - Német sors Európában - sváb sors Magyarországon" című nemzetközi konferencián.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2006. május 31.)
 
Köszöntő a "Magyar tragédia, 1946 - Német sors Európában - sváb sors Magyarországon" című időszaki kiállítás megnyitóján.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2006. június 1.)
 
Szakértőként részvétel az "Olimpia Budapesten 2016-ban? - Az Olimpia gazdasági és társadalmi hatása a rendező országra" címmel rendezett konferencián
(Budapest, 2006. június 14.)
 
Ünnepi emlékező beszéd II. Lajos király születésének 500. évfordulója alkalmából készült szobor felavatásán.
(Mohács, 2006. augusztus 27.)
 
Együtt a gödörben c. előadás a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány által „1956 jövője" címmel rendezett találkozón.
(Kötcse, 2006. szeptember 9.)

Ünnepi beszéd a 15 éves fennállását ünneplő Politikai Elitéltek Közössége bajtársi találkozóján.
(Budapest, 2006. szeptember 16.)
 
Köszöntő az "A modern zsarnokság természete - Száz éve született Hannah Arendt (1906-2006)" című nemzetközi konferencián.(Huszadik Század Intézet, Budapest, 2006. december 5.)
 
 
Egyéb szakmai tevékenység
 
Szaktanácsadás az ARD televízió magyar holokausztról készített dokumentumfilmjénél (1988)
 
A párt ökle. Dokumentumfilm az ÁVH történetéről (MTV, 1993)
 
Előadássorozat a magyar zsidóság történetének néhány kérdéséről a Magyar Rádióban (1993-1994)
 
A magyar Holocaust 1944. Az izraeli televízió dokumentumfilmje (1994)
 
Szaktanácsadói munka a strassburgi Európa Tanács Történelem és Identitás munkaprogramja keretében
(Stassburg, 1994 november, Bécs 1995 május, Prága 1995 szeptember, Budapest 1996 február, Pozsony 1996 május, Bécs 1996 november)
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszervezése (1999)
 
A XX. Század Intézet létrehozása (1999)
 
Szaktanácsadás a Történeti Hivatal és a XX. Század Intézet szervezésében létrehozott "A munkásosztály vasökle" című kiállításnál (1999)
 
A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány kurátora (1999-)
 
Vendégtanárként előadások a Rendőrtiszti Főiskolán (2000)
 
Vendégtanárként előadások az MTV Akadémián (2000 ősz)
 
A XXI. Század Intézet létrehozása (2000)
 
A Terror Háza Múzeum létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2000-2002)
 
A 20. századi európai diktatúrák és a demokratikus átalakulások összehasonlító kutatására létrejött, nemzetközi Ettersberg Alapítvány kurátora (2002-)
 
"Magyar tragédia, 1946 - Német sors Európában - sváb sors Magyarországon" című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2006)
 
A hódmezővásárhelyi Emlékpont Oktatási Központ és Múzeum /Fél évszázad Vásárhelyen/ létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004-2006)
 
 
Díjak, kitüntetések
 
Francia Köztársasági Érdemrend parancsnoki fokozata, 2001
 
Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt, 2004 (Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség adománya)
 
 
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
 
 
Könyvek
 
Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács
Budapest, Minerva, 1990
 
Diktatúrák ördögszekerén. Válogatott tanulmányok
Budapest, Magvető, 1998
 
Egyazon mércével - A visszaperelt történelem
Budapest, Magyar Egyetemi Kiadó, 2003
 
A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században
Budapest, XX. Század Intézet, 2005 (előkészületben)
 
 
Könyvrészletek
 
A magyar zsidóság a második világháború idején (1944 nyaráig)
In: A zsidókérdésről (szerk: Fűzfa Balázs és Szabó Gábor)
Szombathely, Németh László Szakkollégium, 1989
 
Der ungarische Revisionismus,
In: 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg. Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges und das internationale System.
de Gruyter Berlin, New York, 1990
 
Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports
In: Studies on the Holocaust in Hungary (ed: Randolph Braham)
Columbia University Press, 1990
 
Der Holocaust und sein Platz in der modernen Zeitgeschichte des Judentums
In: Der Umgang mit dem Holocaust, Europa, USA, Israel (ed. Rolf Steininger)
Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1994
 
Az eredendő bűn
In: Vesszen a magyar? (szerk: Földváry Györgyi)
Budapest, 1997
 
Az "antiszemitizmus elleni harc" szerepe a rendszerváltozás éveiben
In: Janus-arcú rendszerváltozás (szerk: Schmidt Mária és Tóth Gy. László)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1998
 
The Role of the "Fight Against Anti-Semitism" during the Years of Transition
In: Transition with Contradictions. The case of Hungary 1990-1998 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1999
In: From totalitarian to democratic Hungary: evolution and transformation 1990-2000 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
New York, Columbia University Press, 2000
 
Rola "walki z antysemityzmem" w okresie przemian ustrojowych albo rozdzia z historii ideologicznych bólów fantomowych
In: Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech 1990-1998 (Redaktorzy: Mária Schmidt - László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz - Warszawa, IW PAX, 2001
 
Rendszerváltás Közép-Európában tegnap és ma - beszélgetések a Tolcsvay Klubban (2002. január 23.)
In: Állam és nemzet a rendszerváltás után (szerk: Gecse Géza)
Kairosz, 2002
 
A múlttal való szembenézés - bizonytalan időre elnapolva
In: Kísértő múlt I. – A kommunizmus utóélete Közép-Kelet-Európában
(Konferenciák a Hamvas Intézetben – Budapest, 2002. október 17., Károlyi Palota Kulturális Központ)
Hamvas Intézet, 2004
 
Ellopott történelem - Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar történelemben
In: Korrajz 2006, a XXI. Század Intézet évkönyve (szerk.: Körmendy Zsuzsanna)
Budapest, XXI. Század Intézet, 2006
 
The Stolen History
In: Ten Years Freedom
(megjelenése előkészületben)
 
 
Szerkesztés
 
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. Egy cionista orvos emlékiratai (szerkesztette, utószóval és jegyzetekkel ellátta: Schmidt Mária)
Kossuth Könyvkiadó, 1991, 1994
Kairosz Könyvkiadó, 1999
Szerző, 2002
 
Janus-arcú rendszerváltozás (szerk: Schmidt Mária és Tóth Gy. László)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1998
 
Transition with Contradictions. The case of Hungary 1990-1998 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1999
 
From totalitarian to democratic Hungary: evolution and transformation 1990-2000 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
New York, Columbia University Press, 2000
 
Dvulikiât Ânus: predizvikatelstvata na prehoda kam demokraciâ v Ungariâ
Sofiâ, Otejestro, 2000
 
Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech 1990-1998 (Redaktorzy: Mária Schmidt - László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz - Warszawa, IW PAX, 2001
 
Mart Laar: Vissza a jövőbe (kontrolszerk: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2002
 
Orbán Viktor: A történelem főutcáján. Magyarország 1998-2002 (a kötet anyagát összeállította: Schmidt Mária)
Budapest, Magyar Egyetemi Kiadó, 2003
 
Körmendy Zsuzsanna: Hódolat George Orwellnek (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2003
 
Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004
 
 
Előszó
 
Tóth Gy. László: Az előre jelzett földrengés: a közjó és jobbközép avagy a kádárizmus bukása (az előszót írta: Schmidt Mária)
Szentendre, Kairosz, cop.1998
 
Körmendy Zsuzsanna: Hódolat George Orwellnek (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2003
 
Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004
 
Körmendy Zsuzsanna: Ilyennek képzeltük a rendet? (Előszó: Schmidt Mária)
Kairosz, 2006
 
 
Tanulmányok
 
Az Osztrák-magyar Monarchia átalakítására készített tervezetek a századfordulón. Kiadatlan szakdolgozati disszertáció (ELTE 1980)
 
Komoly Ottó: Komoly Ottó naplója. 1944 (Közli: Majsai Tamás, Mester Miklós, Schmidt Mária; Bevezetőt írta: Schmidt Mária és Majsai Tamás)
In: Ráday évkönyv 3, Budapest, 1983
 
A Nagyausztriai Egyesült Államok. Kiadatlan doktori disszertáció (ELTE, 1985)
 
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt
In: Medvetánc, No. 2-3, Budapest, 1985
 
Action of Margit Slachta to rescue Slovakian Jews
In: Danubian Historical Studies, Vol. I. No.1. 1987
 
Holocaust in Hungary: Fourty years later
In: Polin, Oxford, Vol. 2, 1987
 
Múlt és Jövő. Irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai folyóirat. 1911-1944
In: Kultúra és Közösség, 6. 1987
 
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében
In: Történelmi Szemle, No.3. 1987-88. 339-351.
 
"Közöny, szeretetlenség, gyűlölet". Katolikusok a zsidóságért
In: Historia, No. 2-3. 1988
 
Raoul Wallenberg
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 87-89.
 
Arthur Koestler: Meta (jegyzettel ellátta: Schmidt Mária)
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 114-116.
 
Provincial Police Reports. New Insights into Hungarian Jewish History 1941-1944
In: Yad Vashem Studies, Jerusalem, Vol. XIX. 1988. 233-267.
 
Stern Samu: Versenyfutás az idővel! A Zsidó Tanács működése a német megszállás és a nyilas uralom idején (közreadta és a bevezetőt írta Schmidt Mária)
In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve 6, 1989.  266-304.
In: Kortárs 33, 1989. 11. 115-124.
 
Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943
In: Remebering for the Future, New York, Vol. I. 1989
In: Genocide and Holocaust Studies, Tel-Aviv Vol. 5. 1990
 
A bricha (Menekülés)
In: Szombat, 1990/8
 
Eine Minderheit, die sich immer als Teil der Mehrheit fühlte. Das Schicksal der Juden in Ungarn (1867-1987)
In: Österreichische Osthefte, Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung 33. Jahrgang Heft 2, Wien, 1991
 
Lessons of the Eichmann trial
In: East European reporter Jan-Febr 1992. Vol. 5. No. 1
 
The Zionists left under Police controll. Some notes of the participants in the left Zionist movement in Hungary between world wars
In: Hahn Yearbook, ELTE 1993
 
The Hiss Dossier: A Historian´s Report
(Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary.)
In: New Republic, New York, 1993. nov. 8.
 
A Rajk per és az amerikai kapcsolat
Néhány új szempont az Egyesült államokbeli Hiss-Chambers ügy és a magyarországi Rajk per történetéhez.
In: Magyar Szemle, 1994 március, április
In: Korunk, Kolozsvár, 1998 május
 
Vidéki rendőrkapitányok jelentik. Adalékok a magyar zsidóság történetéhez 1941-1944 között.
In: Valóság 37, 1994. 6.
 
Mentés alibiből
In: Az Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve (szerk. Schweitzer József)
Budapest, 1994. 325-331.
 
Rajkuvproces a jeho americke vazby
In: Stredni Evropa Nr. 44/45, 1994. december, 157-187.
 
Komoly Ottó: Komoly Ottó beadványa (Közreadta, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta: Schmidt Mária)
In: Valóság 38, 1995. 4.
 
"Ez a per lesz a legek-lege" Adalékok a torzóban maradt 1952-53-as budapesti zsidóellenes tisztogatásokhoz.
In: Szombat 7, 1995. 4. 30-34.
 
A magyar társadalom a diktatúrák alatt
In: Magyar Szemle 1995. szept. 928-942.
 
Das Volk richtet. Volksgerichtliche Rechtssprechung nach 1945
Linz, Zeitgeschichtentag, 1995
 
A Holocaust helye a magyar zsidóság modernkori történetében (1945-1956)
In: Protestáns Szemle, 1996/2. 114-131.
 
Tudományos konferencia a Kommunizmus fekete könyvéről. A XX. Század Intézet szervezésében (Bevezetőt írta: Schmidt Mária)
Budapest, 2000. május 4-5. Danubius Hotel Gellért
XX. Század Intézet - Kairosz Kiadó, 2000
 
Magyarok az orosz büntetőtörvénykönyv 58. §-a és a kényszermunka árnyékában
A Történészi Kutató Műhely 2000. január 27-28-i ülésén elhangzott előadások és a vita szó szerinti jegyzőkönyve
Schmidt Mária megnyitója
Budapest, PETIT REAL Könyvkiadó, 2000
 
Ne hass, ne alkoss, ne gyarapíts! A Terror Háza Múzeum első éve
In: Magyarország politikai évkönyve 2003.
 
Ungarns Gesellschaft in der Revolution und im Freiheitskampf von 1956
In: Kirchliche Zeitgeschichte 1/2004. 100-113.
 
Perek és ellenperek
In: Valóság 2004/6. 26-31.
 
Noel Field – The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives
In: American Communist History 2004/2
 
Történeti kiállítás és élő emlékhely
In: Korrajz 2003. A XX. Század Intézet évkönyve; XX. Század Intézet, 2004. 279-285.
 
 
Cikkek
 
Hetvenöt éve alapították a Múlt és Jövőt
Magyar Nemzet 1986. aug. 9.
 
Befejezetlen múlt - Szenes Sándor interjúkötete
Magyar Nemzet 1987. márc. 9.
 
Árut vérért?
Élet és Irodalom 1988. máj. 6.
 
Az álszeméremről
Magyar Nemzet 1988. jún. 6.
 
Az Eichmann-per tanulságai I-II.
Magyar Narancs 1991. okt. 23., dec. 18.
 
A kommunizmus mítoszának hideg valósága 1-4.
Pesti Hírlap 1994. máj. 7-11.
 
Utóvédharc a múltért
Új Magyarország 1995. máj. 23.
 
"A jövő mérnökeinek csak az eszme számít"
Népszabadság 1995. szept. 7.
 
Gyűlöletbeszéd, náci beszéd? "Nincs olyan helyzet, ami zsidó polgártársaink pozitív diszkriminációját követelné meg"
Népszabadság 1996. ápr. 25.
 
Miért kell a kormánypártoknak Nagy Imre?
Magyar Nemzet 1996. jún. 15.
 
Állampolgári félelem
Népszabadság 1996. júl. 8.
 
Az antifasiszta NDK
Magyar Nemzet 1996. aug. 16.
 
A szakértői kormányzatról
Népszabadság 1997. jan. 17.
 
Alvó kém lehetett-e Görgei Artúr?
Magyar Nemzet 1997. febr. 15.
 
Sémák és tabuk
Magyar Nemzet 1997. máj. 10.
 
Külföldi áldozatok és ügynökök a Szovjetunióban
Magyar Nemzet 1997. aug. 6.
 
Elmaradt igazságtétel. Bírósági ítélet és ellenzéki törésvonalak
Magyar Nemzet 1997. aug. 23.
 
Megválaszolatlan kérdések, mérgezett közélet. Elmaradt igazságtétel - amerikai szemmel
Magyar Nemzet 1997. nov. 22.
 
Az elfelejtett kommunizmus
Magyar Nemzet 1998. máj. 16.
 
Mementó, 1945-1956. A szociálliberális véleményformálók kettős mércéje
Magyar Nemzet 1998. júl. 18.
 
Még egyszer a Göncz-idézetről
Magyar Nemzet 1998. aug. 11.
 
Forradalom, szabadságharc, polgárháború
(Recenzió. Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma?, Erőszakszervezetek 1956-ban, A fordulat napja, Ismét sortüzek, A nagy per. Budapest, 1997 Püski-Kortárs)
Magyar Szemle 1998/9-10.
http://www.net.hu/magyarszemle/archivum/7_9-10/6.html
 
Búcsú a racionalizmustól
Népszabadság 1998. dec. 18.
 
Bocsánatos és halálos bűnök.
Magyar Nemzet 1999. júl. 3.
 
Holokausztok a huszadik században
Magyar Hírlap 1999. nov. 13.
Napi Magyarország 1999. nov. 13.
 
Szennyezett tranzakciók Oroszországban
Magyar Nemzet 2000. szept. 22.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=12044&rvt=15&t=undefined
 
Mit mondtam?
Élet és Irodalom 2000. dec. 15.
http://www.es.hu/old/0050/index.htm
 
Disputa: Kis János sajátos demokráciafelfogásáról
Magyar Hírlap 2001. jan. 16.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=24436&archiv=18next=40
 
Amiből nem lett Dreyfus-ügy
Magyar Hírlap 2001. ápr. 7.
http://www.magyarhirlap.hu/Popup_index.php?type=nyomtat&id=29333
 
Sokkoljon-e a Terror Háza kívülről (Pro és kontra)
Magyar Hírlap 2002. febr. 20.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=45966&archiv=18next=20
 
Rendet a káoszban!
Mancs 2002. márc. 21.
http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=0212olv
 
Schmidt Mária: Ellenőrizték a Terror Háza fenntartóját
Origo 2002. jún. 7.
 
A Medgyessy-forgatókönyv és az igazság
Magyar Nemzet 2002. júl. 6.
http://mn.www2.mno.hu/index.mno?cikk=88923&rvt=2&rvt2=50&s_text=Medgyessy&s_texttype=4&norel=1
 
Reagálás a MaNcs október 31-én "Magyar múltfeltárás: Terror Háza - Tettesek a falon" című cikkére
Forrás: Terror Háza Múzeum 2002. nov. 7.
http://www.terrorhaza.hu/frames.html
 
A múlttal való szembenézés bizonytalan időre elnapolva
Magyar Nemzet 2003. márc. 8.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=132440&rvt=15&t=undefined
 
Az Élet és Irodalom levelét megírta
Magyar Nemzet 2003. jún. 28.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=155281&rvt=15
 
Egy történ(elmietlen)ész kritikája
Népszabadság 2003. aug. 9.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=125768&DocID=111902
 
Mit mutat ma a média tükre? George Orwell: Író vagy újságíró számára az intellektuális gyávaság a legrosszabb ellenség
Magyar Nemzet 2003. nov. 20.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=184923&rvt=15
 
A múltat megismerni. Sorsunkat meghatározó döntések nyomában
(Recenzió. Szakály Sándor: Század vagy ezred? Katonákról, történelemről, önmagunkról II.; Ister, Budapest, 2004)
Heti Válasz 2004. jún. 17.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=9903
 
Felzabált eredetmítosz. A demokrácia erkölcsi állapotáról, avagy ki nézzen a nagytükörbe
Magyar Nemzet 2004. júl. 3.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=227183&rvt=22&rvt2=57&norel=1&pass=3
 
Magyar tragédia, 1944. Európai sors, magyar sors, vásárhelyi sors
Heti Válasz 2004. júl. 8.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=10026
 
Gyorsbüfé garanciával. Az új magyar szociáldemokrácia programja neoliberális szómágia baloldali köntösben
Magyar Nemzet 2004. júl. 17.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=229576&rvt=22&rvt2=57
 
Az Internacionálé és a magyar nemzet érdekei. Megbuktak hazaszeretetből, nemzeti érzésből, honfitársak iránt érzett szolidaritásból, a magyarság ügye iránti felelősségből
Magyar Nemzet 2004. nov. 20.
http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=252086&rvt=15&norel=1&pass=3
 
Németekről németeknek. Kérdések és válaszok A bukás című film kapcsán
Magyar Nemzet 2005. febr. 12.
 
Az emlékezéspolitika esztétikája
Magyar Nemzet 2005. febr. 26.
 
Mindannyiunk forradalma. 1989 véres decembere Temesváron, 1990 fekete márciusa Marosvásárhelyen
Magyar Nemzet 2005. márc. 19.
 
A koalíció és az államfőjelölés
Magyar Nemzet, 2005. május 12.
 
Lássunk tisztán!
Népszabadság, 2005. augusztus 4.
 
Gyurcsány az unalmassá lett kormányfő
Magyar Nemzet, 2005. december 22.
http://www.mno.hu/
 
Déja vu
Népszabadság, 2006.augusztus 17.
 
 
1. oldal | 2. oldal


      vissza



 




  Fejlesztette a
CENTER.HU Kft.



www.lakossagcsere.hu www.svabkitelepites.hu www.xxszazadintezet.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.orwell.huwww.koestler.hu www.magyarforradalom1956.hu www.szexualisforradalom.hu www.magyarholokauszt.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu http://www.habsburg.org.hu
       Adatvédelem  |  Impresszum