BIBLIOGRÁFIA
Bibliográfia

A SZOVJET TÁBORVILÁG VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA
 
Magyar nyelvű szakirodalom, memoárok:
 • A vásárhelyi leventék háborús kálváriája. Közreadta: Herczeg Mihály. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, 1990.
 • A kommunizmus fekete könyve. Közreműk.: Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Karel Bartosek, Jean-Loius Margolin, Andrzej Paczkowski: Budapest, Nagyvilág, 2000.
 • Adorján Sándor: Halál árnyékában: magyar rabszolgák Szibériában. Pápa, 1993.
 • Baradlai Pál: Én, a 835-ös I-II. Budapest, Literátor, 1993.
 • Basó József: Ember a drót mögött: Emlékezés tíz év rabságra 1945-1955. Budapest, Nemzetek Európája, 2001.
 • Bendász István: Öt év a szögesdrót mögött: egy kárpátaljai pap a Gulag munkatáboraiban. Abaliget, Lámpás, 2000.
 • Beregszászi János: Cigányok a Batár mentén. Összeáll. Demszky Gábor, Budapest, 1980.
 • Bien György Zoltán: Elveszett évek: egy magyar diák raboskodása a Gulág kelet-szibériai lágereiben: Kolima, 1945-1955. Budapest, Püski, 2000.
 • Bognár Zalán: Az elmaradt szovjet-magyar hadifogoly egyezmény In: HadtörténelmiKözlemények, 113.évf., IV.sz., 861-886.pp.
 • Bognár Zalán: Egy csata utóélete. (Epilogue of a Battle) In: Studia Caroliensia, Budapest, 2000., Vol 1, Num. 1. 77-88. pp.
 • Bordi Imre: A Gulag rabja voltam. Székesfehérvár, Történelembarátok köre, 1995.
 • Bosnyák István: Hétezer nap Szibériában, avagy egy történelmi paranoia jugoszláv kritikája. Budapest, ABC Független Kiadó, 1986.
 • Czéh Zoltán: A Gulag mint gazdasági jelenség. Bp., ELTE BTK PhD értekezés, 2001.
 • Csalog Zsolt: M. Lajos, 44 éves. Budapest, Maecenas, 1989.
 • Csikós György: Sztrájk a pokolban. Budapest, Hálózat Kiadó, 1989.
 • Csizsek István: Fogolynapló: a G-526 számú Gulag-lakó. Tatabánya, Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, 2003.
 • Csizsek István: Fogolynapló: Észak tundráin át - Kazahsztán sztyeppéiig, 1945-1953. Tatabánya, Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, 2003.
 • Deportáltak, Nyíregyháza, 1944-1948. (Deportees, Nyíregyháza 1944-1948) Nyíregyháza, Határszél Kft., 1989.
 • Dobos Ferenc: Magyarok a történelem senkiföldjén. (Hungarians in the No Man´s Land of History) In: Régió 1992/3. 126-129. pp.
 • Dupka György: Kárpátaljai magyar Gulag-lexikon. Lefejezett értelmiség, 1944-1959. Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 1999.
 • Dupka György - Korszun Alekszej: A "Malenykij Robot" a dokumentumokban. Ungvár - Budapest, Intermix Kiadó, 1997.
 • Erdey Sándor: A recski tábor rabjai. Budapest, Reform, 1989.
 • Faludy György: Pokolbeli víg napjaim. Budapest, Mozgó Világ, 1998.
 • Farkas Vladimir: Nincs mentség. Az ÁVH alezredese voltam. Budapest, Interart Stúdió, 1990.
 • Fehér könyv a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és polgári deportáltak helyzetéről. Szerk.: Palásthy Rezső, Bad Wörishofen, Hungaria, 1950.
 • Fehérkönyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról. (White Book about the atrocities committed against Hungarians in the Fall 1944.) Kolozsvár, RMDSZ, 1995.
 • Forgon Pál: Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak: egy kárpátaljai magyar református lelkész a Gulagon. Budapest, Kálvin, 1992.
 • Fraedrich, Käthe: Nők a Gulagon. Ford.: Rózsás László, Nagykanizsa, Canissa, 2002.
 • Füzes Miklós: Embervásár Európában, hadifogoly magyarok a második világháborúban. (Hungarian Prisoners of War in World War II.) Pécs, Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja és a Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1994.
 • Füzes Miklós: Forgószél. Be- és kitelepítések Délkelet-Dunántúlon 1944-1948 között. Tanulmány és interjúkötet. (Whirlwind. Population Transfers in South-Eastern Part of Transdanubia in Hungary. Essays and Interviews) Pécs, Baranya Megyei Levéltár, 1990.
 • Füzes Miklós: Modern rabszolgaság. Magyar állampolgárok a Szovjetunió munkatáboraiban. (Modern Slavery. Hungarian Citizens in Soviet Laborcamps) Budapest, Formatív KFT Kiadása, 1990.
 • Gábor Áron: Az embertől keletre. (Az embertől keletre - Szögletes szabadság - Évszázados emberek) Budapest, Püski, 1992.
 • Gulág a szovjet táborrendszer története. Szerk.: Krausz Tamás Budapest, Pannonica Kiadó, 2001.
 • Gúth Zoltán Károly: A Tajga hárfahangjai: A legifjabb gulágos magyar versei. Budapest, Accordia Kiadó, 2004.
 • Hadas Ferenc: Hol sírjaink domborulnak. Egy túlélő emlékezései a hajdúnánási elhurcoltakról. Hajdúnánás, A Polgármesteri Hivatal Kiadványa, 1991.
 • Heller Ágnes: Auschwitz és Gulág. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2002.
 • Ignotus Pál: Fogságban, 1949-1956. Budapest, Cserépfalvi, 1993.
 • Istenhez fohászkodva... 1944 Szolyva: verses levelek, imák a sztálini lágerekből, szemelvények a hozzátartozók visszaemlékezéseiből. Összeáll.: Dupka György Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 1995.
 • Keményfi Béla: Magyar Leventék a sarkkörön túl. Budapest, Magvető Kiadó, 1989.
 • Léber-Somogyváry Mária: "Ahol én voltam, ott nem voltak hősök..." női Gulag - szovjet hadifogság. Budapest, Auktor Kiadó, 2003.
 • Lovas Márton: Magyar voltam a Gulág-on. Budapest, Széchenyi, 1989.
 • Lukács Imre, Sz.: Magyar gulág. Szeged, Bába és társai Kiadó Kft., 1997.
 • Munkatáborok Felső-Sziléziában. Katowice, A. Topol, 1994.
 • Oroszország története. Szerk.: Szvák Gyula, Budapest, Maecenas, 1997.
 • H. Örkényi Ilona: A tarcali káplán sírhantja. 1000 nap a Gulagon. Budapest, Masszi 2000.
 • Rózsa Péter: Ha túléled, hallgass! Budapest, Szabad Tér Kiadó, 1989.
 • Rózsás János: Duszja nővér: egy ápolónő életmentő embersége a Gulagon. Nagykanizsa, Canissa, 2001.
 • Rózsás János: Gulag lexikon. Budapest, Püski, 2000. Rózsás János: Keserű ifjúság. I.-II. Budapest, Szabad Tér Kiadó, 1989.
 • Sariusz-Skapska, Izabela: A Gulag lengyel tanúi. Krakkó, 1995.
 • Schwarcz Sándor: Szegedtől a Gulag-ig. Hispania Kiadó, 1998.
 • Soljenicyn, Aleksandr Isaevij: A Gulag szigetvilág, 1918-1956. Budapest, Európa, 1993.
 • Stark Tamás: Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban. In: Kortárs, 2002. 2-3.sz. 69-81.pp.
 • Szász Béla: Minden Kényszer nélkül. Egy műper története. Budapest, Európa-História, 1989.
 • Szebeni Ilona: Merre van a magyar hazám... Kényszermunkán a Szovjetunióban 1944-1949. Budapest, Széphalom könyvműhely, 1991.
 • Szekeres Imre Gyula: Nyolc év rabmunka a Szovjetunió vorkutai lágereiben: 1945-1953. Budapest, Püski, 2003.
 • Szente Zoltán: Magyarok a Gulag-szigeteken. Szeged, JATE, 1989.
 • Zaron, P.: A lengyel foglyok táborai a Szovjetunióban 1939-1941. Varsó, 1994.
 • Zemskov, Viktor Nikolaevij: A Gulag - tényekben, adatokban. Ford. Szilágyi Ákos, Magyar Ruszisztikai Intézet, 1991.
 • Zemskov, Viktor Nikolaevij: Népirtás a Szovjetunióban: GULAG, kuláktalanítás, náci genocídium az adat. Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 1992.
 • Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből, 1945-1949. (Facts and Figures on the History of the German Ethnic Group in Hungary, 1945-1949) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989.
 • Zielbauer György: Magyar polgári lakosok deportálása és hadifogsága, 1945-1948. (Deportation and Captivity of Hungarian Civilians, 1945-1948) In: Történelmi Szemle 1989/3-4. 270-292. pp.
 • Zsigmond Ferenc: Hadifogságban: naplótöredékek, emlékfoszlányok, 1944-1948. Bukarest, Kritérion, Bukarest, 1995.
Idegen nyelvű szakirodalom:
 • Applebaum, Anne: Gulag: a history of the Soviet camps. London, Penguin, 2004.
 • Bacon, Edwin Thomas: The Gulag at war: Stalin´s forced labour system in the light of the archives. Basingstoke-London, Macmillan, 1994.
 • Bardach, Janusz: Surviving freedom: after the Gulag. Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2003.
 • Botchev, Stephane: Béléné: souvenirs du goulag bulgare. Párizs, Noir sur Blanc, 1998.
 • Bunyian, J.: The Origin of Forced Labor in the Soviet State, 1917-1921. Documents and Materials. Stanford, 1967.
 • Clairmont, Frederic F.: The rise and fall of economic liberalism: The making of the economic gulag. Goa, Other India Press, Penang, Third World Network, 1996.
 • Der CSSR-Gulag: ein Bericht der Charta 77. Frankfurt, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, 1988.
 • Gulag: glavnoe upravlenie lagerej: 1917-1960. Összeáll.: A. I. Kokurin, N. V. Petrov Moszkva, Mezdunarodnyj Fond Demokratia, 2000.
 • Fehérváry, István: The long road to revolution the Hungarian Gulag. 1945-1956. Santa Fe, Pro Libertate, 1989.
 • Ivanova, G. M.: GULAG v szisztyeme totalitarnovo goszudarsztva. Moszkva, 1997.
 • Jacobson, Michael: Origins of the GULAG: The Soviet prison-camp system, 1917-1934. Lexington, University Press of Kentucky, 1993.
 • Jakovlev, B. A.: Koncentracionnüje lageri SzSzSzR. München, 1955.
 • Kuo, Xing-Hu: Nordkorea: ein fernöstlicher Gulag. Stuttgart, Seewald Verlag, 1983.
 • Morozov, N. A.: GULAG v Komi kraje. 1929-1956. Sziktivkar, 1997.
 • Morozov, N. A.: Oszobüje lagerja MVD SzSzSzR v Komi kraje (1948-1954 godü). Sziktivkar, 1998.
 • Sadunaite, Nijole: A radiance in the Gulag: the catholic witness of Nijole Sadunaite. Manassas, Trinity Communications, 1987.
 • Stefan, Karner: Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1941-1956. Wien-München, R. Oldenbourg Verlag, 1995.
 • Stettner, R.: "Archipel GULAG": Stalins Zwangslager: Terrorinstrument and Wirtschaftsgigant: Organisation und Funktion das Sowjetischen Lagersystems. Frankfurt am Main, 1996.
 • Rózsás, János: Hungaroj en punlaborejoj de GULAG. Zalaegerszeg, 1997.
 • Tamás, Stark: Genocide or Genocidal? The Case of the Hungarian prisoners in the Soviet Union. In: Human Rights Review, 2000, April-June, Vol.1, Num. 3.  109-120.pp.
 • Tamás, Stark: Hungarian Prisoners in the Soviet Union. (1941-1955), In: Bulletin du Comité international d´histoire de la Deuxiéme Guerre mondiale. Montreal, 1995. 202-213. pp.


      vissza 
  Fejlesztette a
CENTER.HU Kft.www.lakossagcsere.hu www.svabkitelepites.hu www.xxszazadintezet.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.orwell.huwww.koestler.hu www.magyarforradalom1956.hu www.szexualisforradalom.hu www.magyarholokauszt.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu http://www.habsburg.org.hu
       Adatvédelem  |  Impresszum